SDV FOUNDATION
This is a NGO of a family of three, founded
2006
We are:
Nguyen Thi Thu Van, MD
Nguyen Duy Thai Son, PhD
Nguyen Duy Trung Duong, Student
We aim to help children with all what we can
& we're on our way.
Thank you very much for your concern and
any kind help.
Dr. Nguyen Thi Thu Van
Chúng tôi là một tổ chức thiện nguyện,
phi chính phủ, thành lập và bắt đầu với
các hoạt động nhỏ kể từ năm 2006
Thực ra, chúng tôi chỉ là một gia đình
nhỏ gồm:
Bác sỹ Nhi khoa : Nguyễn Thị Thu Vân;
Tiến sĩ Toán: Nguyễn Duy Thái Sơn
Sinh viên: Nguyễn Duy Trùng Dương
Chúng tôi
, với tất cả tấm lòng & trong
khả năng của mình,  mong muốn được
giúp đỡ các cháu nhỏ, đặc biệt là những
cháu có hoàn cảnh / bệnh tật & những
cháu cần giúp đỡ.
Xin cám ơn sự quan tâm của quý vị
Bs. Nguyễn Thị Thu Vân
Your name:
Your email address:
Your phone number:
Comments:
5 years
with just this in a very narrow room
only to make these
Coppyright © 2009 SDV foundation & workshop. All rights reserved
Cần ghi rõ nguồn từ
"SDVworkshop.net" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này  dưới bất kỳ hình thức nào
Wind beneath my wings