QUY ĐỊNH SỬ DỤNG
Chúng tôi xây dựng website này nhằm mục đích chính là
phục vụ cho lợi ích của trẻ em, trong đó bao gồm vấn đề
điều trị & chăm sóc sức khỏe cho trẻ,học tập & các mục giải
trí lành mạnh, bổ ích online. Chúng tôi thực hiện điều này một
cách thiện nguyện. Và vì vậy, quý vị, những người & những
cháu có cùng mối quan tâm với chúng tôi, luôn luôn được
hoan nghênh để đón đọc tất cả các thông tin đã, đang & sắp
sửa upload ở đây. Tuy nhiên, tất cả các tài liệu được "post"
tại website này hiện chỉ mang tính chất tham khảo & quý vị
vẫn phải được yêu cầu tuân thủ một số quy định sử  dụng
dưới đây:

 • Website gồm ba phần chính, dành cho: qúy Bác sỹ, Y-tá & các bậc phụ huynh, học
  sinh - sinh viên. Chỉ đơn giản click con trỏ vào các mục hoặc hình ảnh liên quan, q
  vị có thể xem được phần mình chọn đọc hoặc video mình muốn xem.  Quý vị có
  quyền đọc & xem một cách tùy thích tất các các mục thuộc vê bất cứ phần nào mình
  muốn.
 • sdvworkshop.net thuộc về công ty của chúng tôi sdvfoundation & đang xin đăng  ký
  bản quyền tại Bộ Thông tin văn hóa Việt nam và được bảo vệ bởi luật bản quyền
  của Yahoo, USA.
 • Chúng tôi hoàn toàn giữ bản quyền về Logo, slogan, các nội dung & hình ảnh trên
  website này. Quý bạn đọc có thể sử dụng các thông tin ở đây vì mục đích chăm sóc
  sức khỏe & học tập cho trẻ em một cách không vụ lợi. Bạn đọc bị bắt buộc đồng ý
  không tái bản, sao chụp, bán lại thông tin vì các mục đích thương mại. Tuy nhiên,
  Bạn có thể tham khảo & trích dẫn tài liệu khi cần nhưng làm ơn nêu rõ nguồn - địa
  chỉ của website ( sdvworkshop.net / sdvfoundation  ), đồng thời xin thông báo trước
  cho chúng tôi được biết.
 • Chúng tôi, những thành viên của “ SDV Foundation ”, Chủ sở hữu “ sdvworkshop.
  net” có quyền cập nhật, chỉnh sửa nội dung & các điều khoản sử dụng khi cần thiết
  mà không cần báo trước. Quý vị cũng nên thường xuyên xem lại QĐSD & các thông
  tin đã post từ trước.
 • Chúng tôi thành thật cám ơn sự quan tâm & mong có được sự hợp tác của quý vị.
  Trong trường hợp có vi phạm QĐSD đã nêu trên, chúng tôi sẽ nhờ đến sự can thiệp
  của các cơ quan chủ quản, nơi chúng tôi đã đăng ký bản quyền & quý vị phải chịu
  hoàn toàn trách nhiệm về sự vi phạm của mình.
5 years
with just this in a very narrow room
only to make these
Your name:
Your email address:
Your phone number:
Comments:
Coppyright © 2009 SDV foundation & workshop. All rights reserved
Cần ghi rõ nguồn từ
"SDVworkshop.net" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này  dưới bất kỳ hình thức nào
Wind beneath my wings
Wind beneath my wings