Em hiền như maseur
Ngày xưa hoàng thị
Ai bảo em là giai nhân
Ngậm ngùi
Tiếng sáo thiên thai
Tiếng thu
5 years
with just this in a very narrow room
only to make these
Coppyright © 2009 SDV foundation & workshop. All rights reserved
Cần ghi rõ nguồn từ
"SDVworkshop.net" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này  dưới bất kỳ hình thức nào
Thông báo
Thơ Nguyễn Bính
Wind beneath my wings
List thơ ở đây
List thơ