TỒN TẠI ỐNG RỐN-RUỘT
Coppyright © 2009 SDV foundation & workshop. All rights reserved
Cần ghi rõ nguồn từ
"SDVworkshop.net" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này  dưới bất kỳ hình thức nào
Tồn tại Ống Rốn ruột dẫn đến hai hình thái lâm sàng khác nhau là dò rốn-ruột và thoát vị hồi tràng tại rốn
5 years
with just this in a very narrow room
only to make these
Wind beneath my wings
Bs. Nguyễn Thị Thu Vân
Post ngày  :  9/11/2009
Revise        :  
1.1 Lâm sàng :
 • Ống Rốn tràng không rã và không teo, mở hoàn toàn từ lòng hồi
  tràng ra thành bụng ngay tại rốn.
 • Bệnh nhi thường nhập viện ngay sau sinh hoặc ở tuổi sơ sinh do xì
  phân và khí ở rốn.  
 • Có thể thấy 4 “ lỗ” trên mặt cắt dây rốn ( 1 TM; 2ĐM; 1 lỗ dò chính là
  đường  vào ống rốn-tràng ) khi cắt rốn hoặc khi đặt catheter TM rốn.
 • Trong tồn tại ống rốn- ruột, thỉnh thoảng cũng có thể thấy thoát  vị ( sa ) hồi
  Tràng tại rốn
 • Khi đó hồi tràng sẽ "chui" qua Ống Rốn – Ruột , thoát ra ngoài rốn như dạng
  một chiếc túi hoặc nhìn thấy  các quai ruột non ngay tại rốn
1.2 Chẩn đoán hình ảnh:
  Chụp đường dò ( có & không có cản quang với màn hình theo dõi ) để xem xét đường dò giữa rốn & ruột. Thường thì
  đường dò này sẽ mở vào đoạn dưới hồi tràng, & có thể vào đoạn trên ruột thừa & manh tràng. Với màn hình theo dõi,
  nhu động ruột sẽ giúp phân biệt & định vị hình ảnh rõ ràng hơn.
  Siêu âm khung chậu nên được thực hiện để đánh giá sự hiện diện của  tồn tại ống rốn-niệu. Có thể có sự tồn tại đồng
  thời của Ống Rốn – Ruột & ng Rốn-Niệu ( Xem  " Tồn Tại Ống Rốn-Niệu " ).
    
Chẩn đoán gián biệt:
 • Nụ hạt ( Tham khảo )
 • Tồn tại các yếu tố của dây rốn ( retained umbilical cord elements)
 • Nhiễm trùng ( Tham khảo )
 • Tồn tại ống rốn-niệu. ( Tham khảo )

1.3 Điều trị :         Phẫu thuật cắt bỏ ống rốn-ruột & nối hồi-hồi tràng

  *** Tham khảo một trường hợp bé trai, hai ngày tuổi, được phát hiện khi thấy 4 “ lỗ” trên mặt cắt dây rốn ( 1 TM; 2ĐM; 1
  lỗ dò) khi đặt catheter TM. Chẩn đoán được làm rõ với bơm thuốc cản quang qua catheter đặt vào lỗ dò cho thấy hình
  ảnh các quai ruột non chưa bị dãn khu trú ở ½ bụng trái & hình ảnh một đường đi ra từ ruột, nhỏ dần & độ cản quang
  giảm dần đến rốn. Hình ảnh này hầu như phản ánh sự tồn tại của ống rốn- ruột. Tuy nhiên, sự bất thường của tổn
  thương này chính là sự nối thông của “ ống rốn- ruột còn tồn tại ” với đoạn trên của hồi tràng ( đoạn thấy trên hình & khu
  trú ở bên trái ổ bụng )
1. Dò Rốn – Tràng :
Phim thẳng :
thuốc cản quang được bơm qua catheter  đã đặt trong đường dò
3 phim ngiêng trên :
cho thấy thuốc cản quang đi từ đầu ống cathe ter, tiếp tục vào đoạn dò
còn lại và tràn vào lòng hồi tràng

Phim thẳng :
Hình ảnh thuốc cản quang trong các quai ruột non chưa bị dãn khu trú ở
½ bụng trái
  Trường hợp này được điều trị bằng phẫu thuật bằng việc cắt bỏ “ ống rốn- ruột còn tồn tại ” qua đường mở bụng nhỏ ngay
  dưới rốn.
  Tham khảo phẫu thuật cho bệnh nhi trên :
 • Catheter nằm trong tĩnh mạch rốn
 • Động mạch rốn & ống rốn- ruột được buộc
  riêng rẽ. Cuống rốn được kẹp lai bới kẹp
  cầm máu.
 • “ ống rốn- ruột còn tồn tại ” được bắt đầu
  phẫu thuật qua một đường rạch dưới rốn.
 • “ ống rốn- ruột còn tồn tại
  ” được kéo ra khỏi
  đường mở vào ổ bụng.
 • “ ống rốn- ruột còn tồn tại
  ” được bấm tại chân của
  nó, ngay trên bờ hồi tràng
Trong mổ quan sát thấy “ ống
rốn- ruột còn tồn tại ” cùng với
động mạch nuôi dưỡng, đi ra
từ bờ tự do của hồi tràng
2. Thoát vị hồi tràng tại rốn qua ống rốn-ruột còn tồn tại :
*** Tham khảo trường hợp trẻ  trai 20 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng quai ruột non chui qua khỏi rốn và không được bọc
bởi da hay phúc mạc. Trước đó, rốn thường xuyên đỏ & tiêt nhầy. Trẻ được chẩn đoán tồn tại ống rốn-ruột với thoát vị hồi tràng
qua ống ra bên ngoài rốn  
Phẫu thuật gồm rạch một đường nhỏ dưới rốn. Đoạn hồi tràng 10cm chui qua ống rốn ruột  và ống rốn ruột đựoc cắt bỏ. Nối hồi-
hồi tràng & đóng bụng. (Có  kiểm tra tình trạng ruột quay dở dang & sắp xếp lại theo đúng giải phẫu. cắt bỏ ruột thừa)