ĐỔI ĐỘ Celsius        Fahrenheit
Coppyright © 2009 SDV foundation & workshop. All rights reserved
Cần ghi rõ nguồn từ
"SDVworkshop.net" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này  dưới bất kỳ hình thức nào
5 years
with just this in a very narrow room
only to make these
Để chuyển đổi từ độ Celsius ( °C ) sang độ Fahrenheit ( °F )  và ngược lại,  có thể sử dụng hai phương pháp :
  • Tính theo công thức hoặc
  • So sánh bảng tương ứng giữa hai thang độ

1. Công thức tính đổi từ °C sang  °F  và ngược lại :
Bs. Nguyễn Thị Thu Vân

°F  =  ( °C × 1.8 ) +  32
°C  =  ( °F ─  32 )  ⁄  1.8
2. Bảng tương ứng gữa hai thang độ °C & °F :
°C         °F
°C         °F
00.0           32.0
39.0       102.2
20.0           68.0  
39.2       102.6
30.0           86.0
39.4       102.9
31.0           87.8
39.6       103.3
32.0           89.6
39.8       103.7
33.0           91.4  
40.0       104.0
34.0           93.2
40.2       104.4
35.0           95.0
40.4       104.7
36.0          96.8  
40.6       105.1
37.0          98.6
40.8       105.4
37.2          99.0
41.0       105.8
37.4          99.3  
41.2       106.2
37.6          99.7
41.4       106.5
37.8       100.1
41.6       106.9
38.0       100.4
41.8       107.2
38.2       100.8
42.0       107.6
38.4       101.2
43.0       109.4
38.6       101.5
44.0       111.2
38.8       101.8
100       212.0
Wind beneath my wings